Ticari Satış Sözleşmesi
Taraflar

1.1. Alıcı :
Adı/Soyadı
(Ünvanı) :
Adres :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Mersis No :
E-posta adresi :
KEP adresi
E-posta adresi :
Telefon :
Tarih :


1.2. Satıcı :
Ünvanı : Opti Medikal Sağlık Ürünleri Deposu Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Kemalpaşa Mah.7413 Sok No:5 Bornova/İZMİR
Telefon : 0(232) 999 03 05
E-Posta : info@optisaglik.com
Mersis No : 0644071086000001

1. Taraflar
İşbu Sözleşme (Sözleşme) bir tarafta, Kemalpaşa Mah.7413 Sok No:5 Bornova/İZMİR adresinde faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan OPTİ MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEPOSU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Satıcı) ile www.optisaglik.com adlı web sitesini kullanan “Alıcı” arasında akdedilmiştir.
İşbu sözleşme münhasıran, SATICI ’ ya ait www.optisaglik.com adı altındaki internet sitesini (web sitesi) ziyaret etmek suretiyle site üzerinden, internet ortamında alışveriş yapan tüm gerçek ve tüzel kişi tacirler ve/veya ticari iş mahiyetinde sayılan işlemler bakımından geçerlidir.
Alıcı, tüketiciler için geçerli olan, tüketici mevzuatından doğan özel hükümlerin, kendisi için geçerli olmayacağını beyan ve kabul eder. Taraflar 6102 Sayılı Türt Ticaret Kanunu’ nda belirtilen kapsamda tacir olduğundan ve tacir olmasalar bile sözleşme konusu iş “ticari iş” sayıldığından Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Genel hükümlerine tabidir. Tüketicinin Korunma Hakkındaki Kanun uygulanmayacağından, bu kanun uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden alıcının faydalanma hakkı yoktur.


2. Sözleşmenin Konusu
ALICI'nın, SATICI'ya ait www.optisaglik.com adresinden, internet ortamında siparişini verdiği aşağıda adet ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Web Sitesi’nin işbu Sözleşme’ye göre, ALICI tarafından SATICI’ya ürün siparişinin iletilmesiyle, ALICI; Web sitesindeki koşulları ve Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.


3. Sözleşme Konusu Ürünün Temel Özellikleri
Ürünlerin Adet , Marka, Fiyatı aşağıda belirtildiği gibidir.
# Ürün (Hizmet) Kodu Ürün Adı Adet Fiyat


4. Ödeme Şekli: Kredi Kartı İle Ödeme
4.1. ALICI’nın Bankası kampanyalar düzenleyerek, seçilen taksit adedinin üstünde taksit uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar ALICI’nın bankasının inisiyatifindedir ve SATICININ bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
4.2. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ALICI temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından teyit edebilir. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümleri Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacaktır.
4.3. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI'ya aittir.


5. Teslimat
5.1. SATICI’nın, ALICI’nın siparişi üzerine Sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat için; işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.2. Teslimat, ödemenin yapılmasından itibaren en geç 8 gündür. Ürünlerin, ilgili sürede SATICI tarafından teslim edilememesi halinde; SATICI, ALICI’ya ödemeyi iade eder. Ürünlerin ithal olması ve SATICI’nın stoklarında olup/olmasına bağlı olarak; gecikmeden veya teslimatın hiç yapılamamasından dolayı ALICI, SATICI’dan herhangi bir zarar, kar kaybı, dolaylı ve doğrudan zarar tazmininde bulunamaz.
5.3. Ürünlerin teslim yeri, kargo şirketi veya ALICI’nın bildirdiği teslim alacak kişidir.
5.4. ALICI, siparişi verdikten sonra; SATICI tarafından kendisine teyit amaçlı elektronik iletişim aracıyla teyit gönderilip gönderilmemesinin SATICI’nın taktirinde olduğunu beyan ve kabul eder.
5.5. Ürünün kargo şirketi tarafından ALICI ya teslimi ile; ALICI, ürüne ait garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. diğer teknik belgelerin de kargoda olup olmadığını kontrol etmelidir. ALICI, bu gibi hususları, teslimden itibaren 2 gün içinde bildirilmelidir; aksi halde SATICI, ALICI’NIN taleplerini karşılamakla yükümlü tutulamaz.
Kargo paketi açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi olağan dışı bir durum varsa ALICI kargo görevlisinden tutanak tutulmasını talep etmelidir.


6. Ayıplı Ürün:
ALICI, Ticaret Kanunu hükümlerine göre (md. 23); kargo şirketi tarafından ürünün kendisine teslimi ile birlikte teslim sırasında açıkça belli ise 2 gün içinde durumu SATICI’ya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse ALICI ürünü teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde SATICI’ya ihbarla yükümlüdür.


7. Mücbir Sebepler
Taraflardan hiçbiri doğrudan veya dolaylı olarak tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, grev, yangın vb. gibi mücbir sebeplerden dolayı bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememesi halinde hizmetin aksamasından sorumlu tutulmayacaktır.


9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak hazırlanmış olup sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, münhasıran İzmir Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
ALICI, işbu Sözleşme, siparişten dolayı SATICI ile arasında çıkacak her tür uyuşmazlıkta; SATICI’nın ticari defter ve kayıtlarının, elektronik bilgi ve belgelerin delil olarak kullanılacağını kabul ve beyan eder.